Karin Wikström

Karin Wikström – Göteborg karin wik copy

Karin är född 1959 i Östersund, men är nu bosatt och arbetar i Göteborg. Som 28-åring gick Karin KV konstskola 1987-88, sedan Hovedskovs målarskola 1988-90 samt Valands konsthögskola 1990-95.

I hennes målningar hittar man drag från barnets och fablernas värld. Hon visar den världen med all komplexitet  som den innebär. Det är bilder som skildrar människans utsatthet, sårbarhet, lidelse och böjelser.